ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

To ακόλουθο σχεδιάγραμμα είναι ενδεικτικό των χώρων της έκθεσης. Αυτό το σχεδιάγραμμα θα αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες των εκθετών. Λόγω υψηλής ζήτησης, προστέθηκαν κι άλλοι διαθέσιμοι χώροι και τα σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν το συντομότερο.

Σύνολο: 18 Τ.Μ.

Σύνολο: 16.5 Τ.Μ.

Σύνολο: 12 Τ.Μ.

Σύνολο: 10.5 Τ.Μ.

Σύνολο: 9 Τ.Μ.

Σύνολο: 8 Τ.Μ.