ΟΡΑΜΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΑΞΙΕΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να γίνουμε μια διεθνούς κλάσης Β2Β έκθεση που θα συνδέει επιχειρήσεις στην Ευρώπη με επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες και τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων της Νοτιοαναταολικής Μεσογείου, φέρνοντας κοντά εταιρείες από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Aριστεία: Να φέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών μας.

Ομαδικότητα: Με ομαδικότητα να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ικανότητές μας.

Ακεραιότητα: Να λειτουργούμε και να επικοινωνούμε πάντα με ακεραιότητα.

Σεβασμός: Σεβόμαστε άτομα από διαφορετικές φυλές, εθνικότητες και θρησκείες.

Συνεχής Βελτίωση: Να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε συνεχώς.